Bemannia vinner Kriminalvårdens upphandling

Bemannia har under den senaste veckan tecknat avtal med Kriminalvården avseende rekryteringsstöd i Norrköping.

Upphandlingen fick in 9 inkomna anbud där Bemannia AB tilldelades uppdraget. Kriminalvårdens uppdrag innebär att ge konsultstöd vid rekryteringar, såväl hela rekryteringar som delar av dem till IT-avdelningen i Norrköping.

Avtal kommer att tecknas för perioden 2015-01-12 till och med 2017-01-11 med möjlighet till förlängning två gånger om med ett år i taget.

Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia är mycket tacksam för detta tilldelningsbeslut.

– Vi ser fram mot att utveckla relationerna med Kriminalvården och ser fram emot ett långt och givande samarbete avslutar Staffan Bruzelius.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia