Bemannia välkomnar hävning från Västtrafik

Bemannia konstaterar att Västtrafik nu valt att häva det gällande ramavtalet om Kundkommunikatörer, Trafikkommunikatörer, Receptionister m.fl. Västtrafik utbildar i fel rangordning och havererar därmed den lagstadgade rangordningen. Bemannia hävdar att förlängningsavtalet med Manpower inte är giltigt – det förlängdes för sent. Personalen i Senegal får vänta ett tag till.Förvaltningsrätten får nu avgöra.

Bemannia har sedan augusti 2011 haft ett avtal med Västtrafik gällande Kundkommunikatörer, Trafikkommunikatörer, Receptionister m.fl. Bemannia är rangordnad som nr 1.

Bemannia har 7 dagar i veckan från 05.45-22.15 bemannat Västtrafiks kommunikationscentral i Göteborg och Uddevalla. Under tiden mellan 2011 och 2013 har Västtrafik succesivt minskat sin egen personal vilket har inneburit att antal pass per dag har ökat. Från 5 pass till 30 pass. Att ha 26 tillgängliga konsulter på 30 pass blir ju en omöjlighet att bemanna.

Bemannias personal har arbetat mycket duktigt och intensivt under många år med ett uppdrag som är mycket krävande då telefonanropen är många och arbetstimmarna långa – 16 timmar om dagen alla veckans dagar. Vardag som helg, Midsommarafton som Julafton. Det uppdraget har vi klarat av galant enligt mitt tycke. All heder till personalen från Bemannia.

För att kunna genomföra uppdraget måste kundtjänstmedarbetarna genomgå en utbildning som Västtrafik ansvarar för. Hela utbildningen betalas av Västtrafik men om några inte klarar utbildningen eller hoppar av får Bemannia stå för den kostnaden.

”Det som har blivit fel är att utbildningstillfällena varit för få. Vi fick dock för några veckor sedan 12 utbildningsplatser med start den 21 oktober. Vi hade begärt 25 platser och Bemannia var beredda att ersätta Västtrafik för merkostnader i form av större lokaler för att få 25 utbildade. Då hade vi klarat av samtliga pass som Västtrafik hade avropat. Vi har nu rekryterat fram 16 utvalda, intervjuade, referenstagna, färdig kandidater – redo för utbildning. Dessa personers Cv:n var godkända av Västtrafik och när vi gett dem information om namn och personnummer häver Västtrafik uppdraget. Misstänkt är att den listan nu finns hos Manpower – som då låtit Bemannia rekrytera fram duktiga och motiverade kandidater till uppdraget. Smidigt utnyttjande av Bemannias resurser”

”Anledningen är i grund och botten av kostnadsbesparingsskäl som vi inte fått dessa utbildningar. Istället har man gått bakom ryggen på Bemannia och gett Manpower utbildning. De lärare som man tidigare saknade fanns helt plötsligt. Man spelade orent och tog de lärare man hade och gav utbildningen till Manpower istället. Man har tillsammans med Manpower inlett en värvningskampanj av Bemannias personal – som i vissa fall redan nu har sagt upp sig och gått över. Manpowers medarbetar har ringt hem till våra konsulter för att värva. Med denna taktik har man spelat bort själva grunden i den offentliga rangordningen. Bemannia kan inte leverera då man inte har eller får utbilda nya konsulter och Manpower, tillsammans med myndigheten tar över personalen av den som är rangordnad högre. Helt plötsligt ”kan” bara Manpower – rangordnad som nr 2 leverera. Då häver man avtalet. Misstänkt myndighetsmissbruk” säger Staffan Bruzelius, koncernchef på Bemannia.

Det handlar i grund och botten om att Västtrafik är irriterade på att Bemannia vägrat avskeda personal på ett oprofessionellt och sakligt sätt – både moraliskt och etiskt, som Västtrafik ansett som ”obekväma” medarbetare. Bemannias bolagsjurist tillskrev Västtrafik om detta men fick inget som helst gehör för sin talan. Bemannia vill behandla sin personal på ett respektfullt sätt och enligt de gällande kollektivavtalen, inte enligt en nyckfull kunds befallningar. Detta tålde inte Västtrafik. Efter den dagen har varningarna haglat tätt. Varningar som aldrig tidigare har utfärdads under de gångna två åren.

Att Västtrafik kopplat in konkurrenter direkt på arbetsplatsen har skapat väldig stor oro bland vår personal. Sjukskrivningar och ont i magen har skjutit i höjden. Det blev en infekterad arbetsplats.

Våra medarbetare var oroliga för sina jobb och vad som skulle ske. Västtrafik informerade våra medarbetare på plats om att Manpower sökte medarbetare. En förtäckt rekryteringskampanj från Västtrafiks sida.

Bemannias ledning beslöt för någon vecka sen att ta hem samtliga konsulter som var i tjänst och som utnyttjades i komplotten med Manpower. Västtrafiks agerande var inte förenligt med avtalet – det var ingen kvalitetskontroll utan en utbildningsinsats som gynnade Manpowers personal. Det var inte förenligt med avtalet. Vid telefonmöte dagen efter beslöt Västtrafik att inte utsätta vår personal i Manpowers utbildningssyfte. Alla konsulter som skulle vara i tjänst återgick därmed till arbetet.

Bemannia betalar ur egen ficka två extra tjänster varav en på Bemannias kontor i Göteborg och en på plats hos Västtrafik för att ständigt schemalägga de extrapass som Västtrafik beställer varje dag. Förutom detta arbetas det jour på helger för att förse kunden med resurser – helt kostnadsfritt för Västtrafik. Trots detta fungerar det inte. Hade vi fått de utbildningsplatser som vi har begärt hade vi kunnat leverera till fullo – vardag som helgdag ända fram till avtalet avslutas i april 2014.

Själva uppdraget med att outsourca Västtrafiks kundtjänst är redan upphandlad och sedermera överprövad för att man har uteslutit ett bolag med call-centertjänster i Senegal – ett exakt liknande mål som SL nyligen förlorade i rätten. Hur som helst kommer hela kundtjänsten att outsourcas till någon aktör – troligtvis inte i Sverige. Alla arbeten kommer att gå förlorade både i Göteborg och i Uddevalla till förmån för Senegal eller liknande. Västtrafik valde att använda sig av snäva CPV koder – vilket innebar att bara få eller väldigt initierade aktörer visste att upphandlingen fanns. Detta påtalade Bemannia till Förvaltningsrätten som dock inte hade samma syn.

”Jag har under ett flertal tillfällen kontaktat Västtrafik vd – Lars Backström för att få alla parter att lösa den uppkomna situationen och se till att Västtrafiks kunder – resenärerna inte blir drabbade – men Lars Bäckström är alltid oanträffbar. Han svarar varken på mail eller i telefon. Det enda han har gjort i denna affär är att skriva under ramavtalet och hävningen. Inga stordåd direkt. Jag har även försökt vädja till de högre cheferna inom Västtrafik men även där har jag fått kalla handen – fortsätter Staffan Bruzelius.

Det gick inte att ändra på Västtrafiks inställning till Bemannia. Trots att vi haft uppdraget i över 2 år fanns ingen förhandlingsvilja kvar hos Västtrafiks chefer. Loppet var kört.

En av Bemannias starka sidor är att vi alla är väldigt lösningsfokuserade och har en vilja att lösa uppkomna problem. Det går inte om man ser på oss som motståndare istället för medspelare. Vi ska ju tillsammans se till att Västtrafiks uppdrag – att ha en servicevänlig och kompetent kundtjänst som fungerar – årets alla dagar.

Den som är rangordnad som nr 2 i avtalet – Manpower har enligt Bemannia skrivits under avtalet för sent vilket innebär att det inte finns någon rangordnad som nr 2. Avtalet skulle ha förlängts 1 månad efter framställan men Manpower gjorde det efter 1 månad och 3 dagar – vilket betyder 3 dagar för sent. Bemannia har gjort en framställan till Förvaltningsrätten och meddelat Konkurrensverket om detta.

”Vi väntar Dom på detta och om Förvaltningsrätten har samma syn finns det inget avtal mellan Västtrafik och Manpower – som därmed måste avsluta uppdraget. Adecco som är rangordnad som nr 3 kan då enkelt begära skadestånd av Västtrafik och påbörja arbetet med att bemanna kundtjänsten. Vi får istället koncentrera oss mer på våra andra kunder inom offentligheten som vi idag har. Att ständigt arbeta med en kund som för en negativ dialog och som inte ”vill” är frustrerande – det kanske blir bättre med kundtjänsten i Senegal” – avslutar Staffan Bruzelius, koncernchef på Bemannia.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia