Bemannia utvald leverantör till Svenska Spel

Svenska Spel har genomfört en upphandling av bemanningstjänster och Bemannia blev en av de valda leverantörerna.

Upphandlingen var uppdelad i fyra anbudsområden, Lager/logistik/distribution, Kundservice/marknad/kommunikation, Kontor/administration/ekonomi/HR samt Juridik och ramavtal ingås med tre leverantörer inom vardera område. Bemannia blev tilldelade i samtliga anbudsområden förutom i Juridik, där anbud ej lämnades in.

Svenska Spel ägs av den svenska staten och ramavtalen omfattar även dotterbolagen Casino Cosmopol, CC Casino Restaurang AB och Playscan AB.

Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia gläds åt att få leverera kunnig personal till AB Svenska Spel.

– Det känns fantastiskt att Bemannia får vara en av ramavtalsleverantörerna och vi ser fram emot att få samarbeta med Svenska Spel och dess koncern, säger Staffan Bruzelius.

Avtalstiden är beräknad på två år med möjlighet för Svenska Spel att förlänga avtalet i maximalt 24 månader fördelat på ett eller flera tillfällen.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia