Bemannia tydliggör anställningsförhållanden

Bemannia tydliggör anställningsförhållanden

Under de senaste dagarna har det i media publicerats information om Bemannia och våra anställningsavtal, löneavtal och andra arbetsrelaterade frågor. Företagets Koncernchef Staffan Bruzelius vill därför lämna följande förtydliganden och klargöranden.

-“För oss på Bemannia är det alltid viktigt att vi följer gällande kollektivavtal, lagar och övriga regelverk. Vi har under de senaste fyra åren vuxit från omkring 4 till 60 miljoner kronor i årsomsättning. I den snabba tillväxten kan det beklagligtvis vara så att vi i några fall kan ha missat i våra administrativa rutiner. Vi har nu initierat en översyn av våra rutiner samt en genomlysning av våra avtal för att kunna justera de eventuella felaktigheter som finns”, säger Staffan Bruzelius Koncernchef på Bemannia.

Kollektivavtal för bolagets anställda infördes den 1 januari 2012. Detta innebär att det finns personal hos oss som fortfarande har andra avtal som vi följer. Anställningsavtal som är tecknade innan Bemannia anslöt sig till kollektivavtalen kommer successivt att bytas ut.

Det har framförts synpunkter på att det skett felaktiga löneutbetalningar och annan ersättning för våra anställda. Om det framförs synpunkter på ersättningen så följer vi naturligtvis upp varje enskilt fall noggrant. Vi kan konstatera att det i huvuddelen av de fall där arbetstagaren uppfattar det som en felaktig löneutbetalning beror det på felaktigt ifyllda tidrapporter, att den anställde missat att sjukanmäla sig eller oklarheter från uppdragsgivaren avseende övertid. Om någon anställd uppfattar det som att de erhållit felaktig lön ber vi dem omgående kontakta sin konsultchef.

Det har framförts kritik mot att vi inte följer LAS, kollektivavtal eller annat regelverk. Vi ser mycket allvarligt på dessa påståenden och följer upp varje enskilt fall för att säkerställa att våra anställda har fått en korrekt behandling och att regelverket efterlevs.

Det har framförts kritik mot förhållandena för de uthyrda chaufförerna på Västtrafik, personal på Skatteverket samt personal på Uppsala läns landsting. Bemannia har ingen personal uthyrd på dessa arbetsplatser och har inte haft det under de senaste tio åren.

Att tolka avtalen för bemanningsanställda kan ibland vara en grannlaga uppgift. Om det finns oklarheter i tolkningen av avtalen så vänder vi oss alltid till branschorganisationen Bemanningsföretagen.

-“Om det skulle visa sig att Bemannia har genomfört felaktiga löneutbetalningar så kommer vi naturligtvis att skyndsamt justera detta. För oss är vår personal extremt viktig. Vår önskan är att vi har en långsiktig relation med våra medarbetare och att alla ska få en korrekt behandling i alla lägen”, avslutar Staffan Bruzelius.

Senaste artiklarna

Några sponsoravtal

Bemannia stödjer Nattvandrarna Hockey Allsvenskan är igång! Vi är glada att hockeysäsongen 2023/2024 har börjat och Bemannia är stolt sponsor av AIK Hockey. Vi följer deras framgångar med stort intresse och önskar dem all lycka till på deras resa. Klicka här för fler...

Tidigare sponsoravtal

Bemannia syns i hockeyallsvenskan Under den pågående hockeyallsvenskan har Bemannia valt att stötta AIK genom att synas på spelarnas ryggar. Vi var givetvis på plats när AIK lyckades besegra MODO med 4-2. Vi önskar laget fortsatt lycka till framöver.  Bemannia...