Bemannia tecknar avtal med Trafikverket

Trafikverket har genomfört en upphandling avseende personaluthyrning inom Informationshantering och Inköp. Totalt inkom 13 stycken anbud där Bemannia blev rangordnad som nummer 1 i alla regioner och avtal är nu tecknat.Målet med upphandlingen var att teckna ramavtal med ett antal företag gällande personaluthyrning med kompetens inom följande områden:

• Informationshantering (dokumentcontroller)

• Inköp (inköpare, kvalificerad inköpare)

Bemannia blev rangordnad som nr 1 i samtliga regioner. Avtalstiden är på två år med möjlighet att förlänga avtalet två gånger med 1 år i taget.

– Återigen visar Bemannia sin stabilitet och skicklighet. Jag är glad över att ha så engagerade medarbetare och vill passa på att lyfta fram vår Upphandlingsavdelning som gör ett utmärkt arbete. Nu tar vår leveransavdelning över och kommer bistå Trafikverket med kompetens personal avslutar Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia.