Växjö Energi har upphandlat konsulttjänster inom ekonomi. Bemannia har nu tilldelats uppdraget och ser fram emot samarbetet med Växjö Energi.

Upphandlingen skedde under våren 2021 och efter genomförd granskning och utvärdering av inkomna anbud har Bemannia valts som en av tre leverantörer för konsulttjänster inom ekonomi. Bemannia lyckades bli rangordnad som nr 1.

Avtalet gäller i 1 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.

En av Växjö Energi’s drivkrafter är att göra vardagen enklare på ett smart och resurseffektivt sätt. Deras långsiktiga satsning på biobränsle har starkt bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i kommunen.

Bemannia kommer således att bistå med konsulter vid behov i enlighet med de bestämmelser som finns i avtalet och med den skicklighet och omsorg som Bemannia har införskaffat sig med över 40 års erfarenhet i branschen.

– ”Vi är mycket glada över att Växjö Energi väljer oss som samarbetspartner och vi ser fram emot att med vår breda kompetens och i nära samarbete med organisationen bemanna upphandlande tjänster, säger Staffan Bruzelius, VD och koncernchef.”

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna , SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, Miljöledningssystem 14001:2015, Arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001:2018 samt  Informationssäkerhet ISO 27001:2014. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.