Nyligen har Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening, genomfört en upphandling gällande bemanningstjänster. Bemannia har nu blivit ett av de företag som tilldelats uppdraget.

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från och Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Antal medlemmar 2021 som kan avropa mot avtalet är 453 st.

Under våren 2021 har en upphandling skett av bemanningstjänster där sammanlagt 23 bemanningsföretag tävlade om uppdraget. I upphandlingen tilldelades Bemannia ramavtal såsom en av flera leverantörer.

Bemannia kommer således att bistå med konsulter vid behov i enlighet med de bestämmelser som finns i avtalet och med den skicklighet och omsorg som Bemannia har införskaffat sig med över 40 års erfarenhet i branschen.

Ramavtalsperioden sträcker sig över 2 år med möjlighet för parterna att förlänga avtalet i ytterligare 2 år.

”– Det är med glädje vi kan meddela att vi är en av de som tecknar avtal gällande den omfattande upphandling som Sinfra gjort. Det visar att vi är bland de vassaste i branschen på upphandlingar, säger Staffan Bruzelius, koncernchef på Bemannia.”

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.