Bemannia tecknar ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling inom huvudkategorierna Ekonomi, Administration, Support, HR och Fastighet. Bemannia är en av de fem anbudsgivare som har blivit tilldelade avtalet. Avtalstiden är två år, med möjlighet till två års förlängning.

bemannia-avtal

Bemannia ingår avtal med SKL Kommentus Inköpscentral. Detta efter att det står klart att Bemannia är en av de som vinner ramavtalet avseende bemanningstjänster. Upphandlingen blev indelad i 105 anbudsområden (delområden och geografiska områden). Varje anbudsområde prövades och utvärderades separat. Totalt var det 26 anbudsgivare. Fem anbudsgivare fick högsta betyg på samtliga kvalitetskriterier, varav Bemannia var en av dessa. Det gjordes därefter en lottning på samtliga områden. Exempel på kommuner som kan använda sig av ramavtalet är: Uppsala kommun, Alvesta kommun, Umeå kommun och Staffanstorps kommun. Totalt är 973 upphandlande myndigheter avropsberättigade.

– Det är med glädje vi kan meddela att vi är en av de som tecknar avtal gällande den omfattande upphandling som SKL Kommentus Inköpscentral gjort. Det visar att vi är bland de vassaste i branschen på offentliga upphandlingar, säger Staffan Bruzelius, koncernchef på Bemannia.