Norbergs kommun har behov av bemanningspersonal vid tillfällig inhyrning av personal. Bemannia är ett av de företag som tilldelades uppdraget och ser fram emot samarbetet med Norbergs kommun.

Upphandlingen skedde under våren 2021 och efter genomförd granskning och utvärdering av inkomna anbud har Bemannia valts som en av tre leverantörer utav bemanningspersonal. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning 2 år, dock med 1 år i taget.

Avtalet avser exempelvis socialsekreterare och kommunsekreterare för akuta, korta och långa uppdrag.

Bemannia kommer att bistå med personal vid behov i enlighet med de bestämmelser som finns i avtalet och med den skicklighet och omsorg som Bemannia har införskaffat sig med över 40 års erfarenhet i branschen.

”Vi är mycket glada över att Norbergs kommun väljer oss som samarbetspartner och vi ser fram emot att med vår breda kompetens och i nära samarbete med kommunen bemanna upphandlande tjänster, säger Staffan Bruzelius, VD och koncernchef.”

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

 Vi på Bemannia hjälper dig att hitta lediga jobb i olika yrkesområden över hela landet – exempel kan vara lediga jobb som socionom, HRbarnskötare eller receptionist.