Kommunerna Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo har ingått ramavtal med Bemannia avseende bemanningstjänster socialsekreterare.

Tjänster som omfattas är socialsekreterare inom olika kompetensområden så som:

  • Ekonomiskt bistånd,
  • Missbruk,
  • SOL/LSS,
  • Äldreomsorg,
  • Socialpsykiatri,
  • Barn och Unga Myndighetsutövning
  • Familjerätt
  • Biståndshandläggare

Avtalet löper från 2022-11-07 till 2026-11-06. Uppskattat värde är c:a 3,75 MSEK/ år.

Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group: – Jag vill framför allt tacka Bemannias personal som förstår våra kunder rätt, så att vi hela tiden kan landa nya avtal.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.