Bemannia tecknar avtal med Telge AB, Södertälje, Nykvarn och Salems kommun

Telge AB, Södertälje, Nykvarn och Salems kommun tecknar avtal med Bemannia avseende bemanningstjänster inom administration, ekonomi och HR.

Totalt inkom 16 anbud där Bemannia vann och tilldelades avtal inom tre områden, Administration, Ekonomi och HR. Telge Inköp AB är ett kommunägt upphandlingsbolag som ansvarar för samtliga upphandlingar inom Södertälje kommun och de kommunägda bolagen i Telge AB likväl som de administrerar Nykvarns och Salems kommuns upphandlingar.

Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia är stolt över tilldelningsbeslutet:

– Bemannias tilldelningsreslutat var fantastiskt positivt. Vi fick en eloge för hur vi beskrev vår arbetsmetod, hela vägen från avrop till uppdragsslut likväl som hur vi säkerställer vår leveranssäkerhet. De var dessutom imponerade över vår NKI och våra referenser, något som vi alltid blir extra glada över att höra. Vi på Bemannia ser fram emot detta avtal och ska se till att fortsätta med lika hög kvalitet som vi alltid har, avslutar Staffan Bruzelius.

Avtalet löper på 2 år med möjlighet till ytterligare förlängning i två år med ett år i taget. Avtalet startas tidigast 2015-03-01.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: https://www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia