Stockholms stad har behov av bemanningspersonal vid Stockholms stadsbibliotek. Bemannia har tilldelats uppdraget och ser fram emot samarbetet med Stockholms stadsbibliotek.

Stockholm stads kulturförvaltning har genomfört en upphandling för att täcka Stockholms stadsbiblioteks behov av personal. Efter genomförd granskning och utvärdering av inkomna anbud har Bemannia vunnit avtalet.

Bemannia kommer således att tillhandahålla personal vid behov i enlighet med de bestämmelser som finns i avtalet och med den skicklighet och omsorg som Bemannia har införskaffat sig med över 40 års erfarenhet i branschen.

Upphandlingen ägde rum under hösten 2020 och avtalstiden är 24 månader med rätt till förlängning i 2 år, med 1 år i taget.

– Vårt fokus på hög kvalitet och optimalt pris gör att aktörer både på den offentliga och den privata sidan uppskattar oss och väljer oss som samarbetspartner inom personaluthyrning och rekrytering. Bemannia är ett välrenommerat företag som är verksamt inom branschen, något som Stockholms stad har efterfrågat. Nu ser vi fram emot att leverera kompetenta medarbetare till Stockholms stadsbibliotek säger Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.