Region Västerbotten har under våren genomfört en upphandling som avser IT-konsulter. Nu står det klart att Bemannia blir en leverantör inom kompetensområdet ”Drift och Support”.

Bemannia kommer således att bistå med konsulter vid behov i enlighet med de bestämmelser som finns i avtalet och med den skicklighet och omsorg som Bemannia har införskaffat sig med över 40 års erfarenhet i branschen.

Ramavtalet gäller i 2 år med möjlighet till förlängning 2 x 12 månader.

– Att Bemannia fått Region Västerbottens förtroende att leverera bemanningstjänster ger oss möjligheten att visa organisationen att vi håller vad vi lovar; serviceinriktade och kompetenta medarbetare snabbt och alltid på rätt plats, säger Staffan Bruzelius, VD och koncernchef.

– Vårt måtto syns tydligt i vår logga, ”Bemannia – Rätt person direkt!”

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna , SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, Miljöledningssystem 14001:2015, Arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001:2018 samt  Informationssäkerhet ISO 27001:2014. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.