Österåkers kommun ingått ramavtal med Bemannia avseende bemanningstjänster till socialförvaltningen.

Tjänster som omfattas är:
Barn och unga

 • Socialsekreterare
 • Arbetsledare / Enhetschef

Missbruk vuxna

 • Socialsekreterare
 • Arbetsledare / Enhetschef

Försörjningsstöd

 • Socialsekreterare
 • Arbetsledare / Enhetschef

Äldreomsorg

 • Socialsekreterare
 • Biståndshandläggare
 • Arbetsledare / Enhetschef

LSS / Socialpsykiatri

 • Socialsekreterare
 • Biståndshandläggare
 • Arbetsledare / Enhetschef
 • Utredare

Övrigt

Avtalet löper från 2022-10-01 till 2024-09-30. Uppskattat värde är c:a 5 MSEK/ år.

Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group: – Det är alltid tillfredställande att bli rankad etta i tilldelningen och den här gången var det med god marginal.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.