Lidingö Stad ingått ramavtal med Bemannia avseende vaktmästartjänster.

Avtalet gäller funktionsbemanning av Lidingö stadshus med 2,5 vaktmästartjänster dagligen samt att ersätta dem vid planerad och oplanerad frånvaro. Bemannia är ensam leverantör på avtalet.

Avtalet löper från 2023-03-01 till 2025-02-28 med option 1+1 år.

Uppskattat värde är c:a 1,4 MSEK/ år.

Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group: – Att vara ensam leverantör i ett ramavtal ställer krav, och vi kommer naturligtvis att klara det utan problem.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.