Göteborgs Stad har i upphandling utvärderat Bemannia till leverantör av inhyrning av personal – socialtjänst.

De yrkesroller som omfattas är:

  • Socialsekreterare
  • Förste socialsekreterare
  • Konsult för utförandetjänst inom individ- och familjeomsorg
  • Biståndshandläggare

Bemannia kommer att bistå med konsulter inom dessa områden. Avtalet startar 2022-02-12 och löper fyra år och beräknas omsätta 14 miljoner/år. Bemannia har med över 40 års erfarenhet i branschen möjlighet att med omsorg välja rätt person direkt för varje uppdrag.

Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group: – Första delen är avklarad, men det riktiga jobbet är att nu serva uppdragsgivaren rätt och med kvalitet. Jag vet att vi är väl rustade för det, men man behöver alltid vara lite på tå och inte slappna av.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.