Bemannia tecknar avtal med FM och FMV

Bemannia har vunnit en landsomfattande upphandling till Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Avtalet innefattar tjänster inom flertalet olika områden och på samtliga av Försvarsmaktens och Försvarets materielverks kontor och verksamhetsorter i hela landet.

Försvarsmakten och Försvarets materielverk har genomfört en omfattande upphandling gällande bemanningstjänster. Nu står det klart att Bemannia har vunnit avtalet. Bemannia kommer därmed att vara rangordnad som nummer ett (1) avseende samtliga behov myndigheterna har inom kontor/administration, personal, ekonomi, IT samt lager/förråd. Ramavtalet gäller för samtliga av Försvarsmaktens och Försvarets materielverks kontor och verksamhetsorter.

För frågor angående avtalet, kontakta avropsansvarig Sofie Nilsson eller ramavtalsansvarig Johanna Ebermo. För övriga frågor, kontakta konsultchef Wahid Yassir.

Sofie Nilsson
Avropsansvarig
avrop@bemannia.se

Johanna Ebermo
Ramavtalsansvarig
upphandling@bemannia.se

Wahid Yassir
Konsultchef
wahid.yassir@bemannia.se