Bemannia tar referenskund från Poolia

I konkurrens med 23 andra företag inom rekrytering har Bemannia idag fått Stockholms Hamnars förtroende och rangordnats som nr 1 för rekrytering inom Administrativa tjänster, Ekonomi, Kommunikation, Teknik och Chefstillsättning. Bemannia har erhållit full pott i kvalité.

Bemannia har i denna upphandling erhållit maximalt antal kvalitetspoäng och fick betyget ”Utmärkt bra för förslag på arbetsförfarande och metodik avseende processen med referenser och tidigare uppdrag”

I konkurrens med 23 andra företag inom rekrytering har Bemannia idag fått Stockholms Hamnars förtroende och rangordnats som nr 1 för rekrytering inom Administrativa tjänster, Ekonomi, Kommunikation, Teknik och Chefstillsättning. Bemannia har erhållit full pott i kvalité.

Bemannia har i denna upphandling erhållit maximalt antal kvalitetspoäng och fick betyget ”Utmärkt bra för förslag på arbetsförfarande och metodik avseende processen med referenser och tidigare uppdrag”

Företaget, som är en uppstickare i branschen inom rekrytering och bemanning, har placerat sig långt före företag som Vinator, Hays, Boardtalk, Manpower, Proffice mfl. Bemannia placerade sig också före Poolia – som bl.a. har Stockholms Hamnar som sin referenskund.

Bemannia var ett av få företag som lyckades få högsta betyg vad gäller samtliga utvärderade krav avseende erfarenhet, processmetodik, kompetens samt referenser.

– Detta är ett ytterligare bevis på att vi är på rätt spår och att samtliga medarbetare inom organisationen gör ett strålande och kvalitativt arbete som ger resultat.

– Att Bemannia erhålligt bästa kvalitetspoäng är resultatet av hårt arbete med att implementera nya kvalitetssäkra metoder och processer inom rekrytering. Ledningen har bedrivit omfattande förbättringsarbete och satsningar på att öka kompetensen bland alla våra medarbetare och därmed uppnå höga resultat. Vi har även sett över våra rutiner och processer för att ständigt ligga i framkant och alltid erbjuda nya och befintliga kunder bästa kvalite.

– Vi ser fram emot att få vara Stockholms Hamnars huvudleverantör flera år framöver – för att nu bli vår referenskund, säger Staffan Bruzelius, VD.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia