Bemannia skriver avtal med Stockholms Nyföretagarcentrum, Solna Stad och Nacka kommun

Bemannia skriver avtal med Stockholms Nyföretagarcentrum efter att ha fått full pott i konkurrens med åtta andra bemanningsföretag i upphandlingens poängsättning och viktning. Avtalen med Solna stad inom kompetensområdet socialtjänst och med Nacka kommun om bemanning av socialsekreterare visar Bemannias styrka inom kompetensområdena.

– ”Vi skriver fler och fler avtal med både befintliga och nya kunder. Det går bra för Bemannia nu, vilket är mycket utvecklande”, säger Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group.

Bemannia vann upphandlingen Stockholms Nyföretagarcentrum som enda kandidaten med full pott i poängssystemet. Avtalet som nu skrivits under löper fram till 2014-12-31 och omfattar att bemanna Stockholm Nyföretagarcentrums projekt Start-Up Stockholm efter behov. Främst kommer Bemannia att bemanna tjänster inför och under events, assistent åt ledningsgruppen samt extra bemanning av reception. Avtalet innefattar även andra typer av tjänster som kan komma att avropas under uppdragets gång.

Solna stad tecknade avtal med tre bemanningsföretag av de totalt elva anbud som inkom inom kompetensområdet socialtjänst. Bemanningsuppdraget inom socialtjänst uppskattas av Solna stad uppgå till volym om 2 miljoner kr per år.

Totalt elva anbud inkom i upphandlingen om personaluthyrningstjänster varav Nacka kommun tecknade avtal med två bemanningsföretag. Avtalet mellan Bemannia och Nacka kommun omfattar personaluthyrningstjänst av socialsekreterare. Bemannia har haft ramavtal med Nacka kommun sedan år 2004 och får nu ett fortsatt förtroende att leverera personaluthyrningstjänster.

– ”Det känns bra att inleda ett samarbete med Solna stad och vi hoppas att våra kompetenta konsulter inom socialtjänst kommer att kunna bidra med kompetens till Solna stads arbete. Det är också mycket glädjande att vårt fina samarbete med Nacka kommun fortsätter”, säger Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia