Bemannia tecknar ramavtal avseende den samordnade upphandlingen av vikarier inom skola för förskola, grundskola samt gymnasium med fyra kommuner i Storstockholm: Vallentuna kommun, Österåkers kommun, Danderyd kommun och Vaxholm stad.

Upphandlingen omfattade dels verksamhetsområde ”Förskola” där nio leverantörer inkom med anbud samt verksamhetsområde ”Grundskola och Gymnasium” där åtta leverantörer inkom med anbud.

Bemannia valdes som leverantör för:

  • Vallentuna kommun: Förskola, Grundskola, Gymnasium
  • Österåkers kommun: Förskola, Grundskola, Gymnasium
  • Vaxholm Stad: Förskola, Grundskola, Gymnasium
  • Danderyds kommun: Grundskola, Gymnasium

Bemannia kommer att bistå med vikarier inom skola vid behov i enlighet med de bestämmelser som finns i avtalet och med den skicklighet och omsorg som Bemannia har införskaffat sig med över 40 års erfarenhet i branschen.

Vi är mycket glada över att kommunerna väljer oss som samarbetspartner och vi ser fram emot att med vår breda kompetens, och i nära samarbete med kommunerna bemanna upphandlande tjänster inom Skola och Förskola, säger Staffan Bruzelius, VD och koncernchef.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.