Bemannia klimatkompenserar till projektet Community Tree Carbon Program i Nicaragua

Bemannia har valt att klimatkompensera 18 ton CO2 som härrör från verksamheten under 2013. Miljökompensationen är lokaliserat till ett projekt i Nicaragua som heter Community Tree Carbon Program. Nicaragua är det näst fattigaste landet på västra halvklotet. Detta projekt utförs i samarbete med småbrukare som har möjlighet att sälja en ekosystemtjänst i form av kolbildning internationellt vilket bidrar till att småbrukarna får nya ekonomiska möjligheter. De återplanterar skog och marken märks upp med GPS. På så sätt kan vi på Bemannia se hur träden växer. Detta projekt är den största inkomstkällan för småbrukarna och ger människor bl.a. ved, virke och energi. Vi på Bemannia är väldigt stolta att få vara med i detta projekt.

bemannia klimatkompenserar