Bemannia kammade hem upphandling avseende bemanningstjänster för Tanums, Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner

Med sex inkomna anbud avseende bemanningstjänster för 4 olika kommuner var det Bemannia som kammade hem förstaplatsen inom samtliga områden.

Tanums, Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner har tillsammans gått ihop för att upphandla bemanningstjänster inom socialområdet. Munkedals kommun var den kommunen som centralt genomförde upphandlingen.

Tjänsterna som upphandlades var socialsekreterare inom BoU, försörjningsstöd, missbruk, ensamkommande flyktingbarn, Biståndshandläggare LSS samt chef och arbetsledare.

Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia är stolt över tilldelningsbeslutet:

– Det känns verkligen toppen att vi fick detta tilldelningsbeslut. Dels för att vi fick förtroende av dessa kommuner men också för att ha rekryterat en riktigt vass affärsområdesansvarig inom socialområdet som garanterat kommer leverera kompetent personal. Vi ser fram emot att påbörja detta arbete avslutar Staffan Bruzelius.

Avtalet löper på 2 år med möjlighet till ytterligare förlängning i två år med ett år i taget. Avtalet startas tidigast 2015-02-13.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia