Bemannia ISO-certifierad för informationssäkerhet

Bemannia har kvalitetscertifierat sig enligt ISO 27001. Certifieringen ställer krav på ledningssystem för informationssäkerhet och bildar grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. De uppfyllda kraven påvisar att verksamhetens information hanteras och skyddas på bästa sätt.

ISO 27001:2014 är en internationell standard som hjälper till att uppfylla de tre dimensionerna av informationssäkerhet: integritet, sekretess och tillgänglighet. Certifikatet intygar att Bemannia arbetar med att minska verksamhetens säkerhetsrisker och tar ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet i en omvärld som ständigt utvecklas.

– Vi är mycket stolta över att ha erhållit ytterligare en ISO-certifiering, då det påvisar vårt systematiska kvalitetsarbete. Detta är något som vi anser borde vara en självklarhet för alla i branschen. Att vi uppnått kraven för ISO 27001 visar att vi ligger i framkant, säger Staffan Bruzelius, koncernchef på Bemannia.

Bemannia är nu certifierade enligt ISO standarden 27001 gällande Informationssäkerhet.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia