Bemannia ingår avtal med Stockholms stads
Stadsledningskontor gällande intern service funktion

Bemannia tilldelas Stadsledningskontorets upphandling avseende intern servicefunktion.

Upphandlingen omfattar en stödfunktion som bland annat avser kringservice som behövs för att Stadsledningskontoret ska vara välfungerande. Uppdraget omfattar posthantering, kopiering, konferens- och våningsservice likväl som material- och leveranshantering.. Bemannia kommer nu att ta sig an uppdraget med start 1 december 2014 till och med 31 december 2016. Stadsledningskontoret kan välja att förläna avtalet i två år med möjlighet till ytterligare förlängning i två år.

Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia ser fram emot detta samarbete,
– Vi har tidigare haft ett bra samarbete med Stadsledningskontoret och vi är mycket nöjda med att samarbetet fortsätter. Vi ser fram emot att leverera skickliga resurser som kan utföra god service och finnas till hands på Stadsledningskontoret avslutar Staffan Bruzelius.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia