Bemannia firar 20 år som ett av Sveriges ledande företag för bemanning och rekrytering till offentlig sektor

För 20 år sedan återvände Bemannias koncernchef Staffan Bruzelius till bemanningsbranchen och startade bolaget utan stora muskler men med lång och stor erfarenhet. Idag är Bemannia en av marknadsledarna vad gäller bemanning av och rekrytering till den offentliga sektorn.

Staffan Bruzelius drev fram till år 1999 Sveriges femte största företag inom bemanningsbranschen, vilket senare såldes till en utländsk aktör. Efter några år med annan verksamhet så såg han nya möjligheter i branschen och startade på nytt 2002. Bemannia hade genom sin ledning decenniers kunskap och erfarenhet redan från start. Bolaget växte genom entreprenörens metodiska arbete. Man har med tiden mer och mer på specialiserat sig på att bemanna och rekrytera till den offentliga sektorn. Där har man de senaste åren lyckats göra sig gällande som något av en hovleverantör. Bemannia utför tiotusentals uppdrag per år och kundnöjdheten är 97%. Man hanterar 90 000 kandidater. Omsättningen beräknas 2022 landa på över 200 MSEK. Bland kunderna finns regioner, städer, kommuner, offentliga verksamheter samt privata bolag. Bemannia rekryterar och hyr ut personal inom affärsområdena: Organisation & HR, Information & Marknad, Ekonomi & Juridik, Fastighet & Teknik, Bank & Finans, IT & Data, Kontor & Administration, Detalj- och dagligvaruhandeln, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete samt Hälso- och sjukvård.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.com/BemanniaSverige
Instagram: bemanniasverige

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Senaste artiklarna

Bemannia godkänd leverantör till  Skellefteå kommun

Bemannia godkänd leverantör till Skellefteå kommun

Bemannia har blivit godkända som leverantör av rekryteringstjänster till Skellefteå kommun. Bemannia är godkänd att leverera dessa vid anbudsförfrågningar och kommer således att bistå med dem vid behov via kommunens Dynamiska inköpssystem i enlighet med de...

Bemannia tecknar avtal med  Strängnäs kommun

Bemannia tecknar avtal med Strängnäs kommun

Bemannia tecknar avtal med Strängnäs kommun avseende bemmaningstjänster av interimschefer inom vård och omsorg. Beräknat värde på detta avtal är 1,5 MSEK per år. Avtalet löper i två år med två års option. Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group:-...

Bemannia tecknar avtal med  Karlstads kommun

Bemannia tecknar avtal med Karlstads kommun

Bemannia tecknar avtal med Karlstads kommun avseende servicedesktekniker. Avtalet gäller från och med 2024-05-13 till och med 2026-05-12 med option på 2 år. Takvolym för hela avtalet är 25 MSEK. Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group:- Service är ju vår...