Bemannia driver Västtrafiks konceptbutik med sin personal

Bemannia driver sedan en månad Västtrafiks konceptbutik i Frölunda. Butiken är en frontbutik för de övriga åtta butikerna som redan finns idag. Konceptbutikens syfte är att sälja Västtrafiks biljetter, informera kunder gällande linjenätet, trafik, kort, priser, biljetter samt erhålla och vidarebefordra synpunkter från resenärer, ta emot reklamationer och aktivt verka för en ökad försäljning och ökade resande för Västtrafik.

Västtrafik poängterar vikten av att ha en konceptbutik som främjar trivsel- och trygghet för butikspersonalen och kunderna samt beaktar arbetsmiljöaspekterna.

– Vår entreprenad omfattar drift och bemanning av konceptbutiken enligt Västtrafiks profilering samt kontinuerlig rapportering av statistik, verksamhet och synpunkter från kunder, säger Staffan Bruzelius, Koncernchef Bemannia. Säkerhet- och bevakning, fastighetsskötsel och lokalvård ingår inte i uppdraget.

– Detta är naturligtvis ett intressant uppdrag och våra nio medarbetare arbetar kontinuerligt för att ge Västtrafiks kunder en hög service och utveckla erbjudandet, avslutar Staffan Bruzelius.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia