Bemannia blir leverantör till Österåkers kommun

Österåkers kommun har i sin upphandling av rekryteringstjänster valt Bemannia AB som leverantör. Ramavtalet löper på två år med option om ett års förlängning.

Avtalet gäller huvudsakligen att leverera stöd vid specialistrekryteringar till kommunens produktions- resp kultur och utbildningsförvaltning.

Vi har sedan tidigare bemanningsavtal med Österåkers kommun och vi ser nu fram emot att fortsätta vara en kompetent leverantör, naturligtvis är vi nu också väldigt stolta och glada över att våra duktiga rekryteringskonsulter inom Executive ska bistå och hjälpa Österåkers kommun att rekrytera in nya duktiga medarbetare i deras organisationer.

Avtalet börjar gälla fr o m 2012-05-01

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia