Bemannia blir ett auktoriserat rekryteringsföretag

Bemannia har blivit erkänt som ett auktoriserat rekryteringsföretag. Detta beslutades den 25 september 2018 av Kompetens­företagens styrelse och auktoriseringen började gälla den 1 oktober 2018. Bemannia är nu därmed både ett auktoriserat bemanningsföretag och ett auktoriserat rekryteringsföretag.

Bemannia-blir-ett-auktoriserat-rekryteringsforetag

Från att ha varit ett auktoriserat bemanningsföretag tar nu Bemannia nästa steg i utvecklingen och blir även ett auktoriserat rekryteringsföretag. En auktorisering är ett bevis på att företaget uppfyller högt ställda krav på affärsmässighet och processer. Det är därför en trygghet för kunder, kandidater och medarbetare. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och därefter beslutar Kompetensföretagens styrelse om auktorisation. Alla medlemmar i Kompetensföretagen är auktoriserade och alla företag granskas även årligen, för att säkerställa att villkoren fortfarande efterlevs.

Utöver auktoriseringen är Bemannia även kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, Miljöledningssystem 14001:2015, Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007 samt certifierade inom Informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2014. Detta är ytterligare en kvalitetssäkring för såväl kunder som konsulter.

– Vi är mycket glada över att kunna meddela att vi förutom att vara ett auktoriserat bemanningsföretag nu även är ett auktoriserat rekryteringsföretag. Det visar på att vi hela tiden går framåt och växer inom branschen, säger Staffan Bruzelius, koncernchef på Bemannia.

Senaste artiklarna

Bemannia godkänd leverantör till  Skellefteå kommun

Bemannia godkänd leverantör till Skellefteå kommun

Bemannia har blivit godkända som leverantör av rekryteringstjänster till Skellefteå kommun. Bemannia är godkänd att leverera dessa vid anbudsförfrågningar och kommer således att bistå med dem vid behov via kommunens Dynamiska inköpssystem i enlighet med de...

Bemannia tecknar avtal med  Strängnäs kommun

Bemannia tecknar avtal med Strängnäs kommun

Bemannia tecknar avtal med Strängnäs kommun avseende bemmaningstjänster av interimschefer inom vård och omsorg. Beräknat värde på detta avtal är 1,5 MSEK per år. Avtalet löper i två år med två års option. Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group:-...

Bemannia tecknar avtal med  Karlstads kommun

Bemannia tecknar avtal med Karlstads kommun

Bemannia tecknar avtal med Karlstads kommun avseende servicedesktekniker. Avtalet gäller från och med 2024-05-13 till och med 2026-05-12 med option på 2 år. Takvolym för hela avtalet är 25 MSEK. Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group:- Service är ju vår...