Arbetsförmedlingen väljer Bemannia

Arbetsförmedlingen har genomfört en upphandling avseende bemanning av tillfälliga och längre personalbehov/vakanser vid Arbetsförmedlingens 320 lokala kontor runt om i Sverige. Arbetsförmedlingen har totalt 11000 anställda.

Syftet med upphandlingen är att förse Arbetsförmedlingen med bemanningstjänster för inhyrning inom generella yrkeskategorier såsom kontorsadministration, ekonomi, juridik, information, IT, organisation/HR samt övriga tjänster.

Arbetsförmedlingen har genomfört en upphandling avseende bemanning av tillfälliga och längre personalbehov/vakanser vid Arbetsförmedlingens 320 lokala kontor runt om i Sverige. Arbetsförmedlingen har totalt 11000 anställda.

Antalet anbudsgivare vara 19 bemanningsföretag som tävlade om de attraktiva kontrakten. Anbudet var uppdelade länsvis – Stockholm, Uppsala, Gävle, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Dalarna, Västmanland, Örebro, Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Södermanland och Gotland län. Tilldelningen blev att 3 leverantörer rangordnades i varje län.

Bemannia lyckades bli rangordnad som nr 1 i Gotlands län inom Ekonomi och HR och som nr 2 inom Kontorsadministration och som nr 3 inom IT och övriga tjänster. I de övriga länen i Sverige blev Bemannia rangordnad som nr 2 i Ekonomi och HR och som nr 3 inom Kontorsadministration. Avtalstiden är fram till 2013-11-30 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

– Vi på Bemannia är väldigt positiva till den placering som bolaget fick. Eftersom våra kunder idag finns i hela Sverige är detta mycket positivt i vår fortsatta expansion ute i landet. Vi kommer således nu att sätta upp fler kontor – där Arbetsförmedlingen och de andra kunderna finns och som dagligen avropar våra tjänster. Det är ett viktigt moment så att vi kan fortsätta på den inslagna vägen – som hittills har varit mycket framgångsrik, säger Staffan Bruzelius VD på Bemannia.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia