Statliga ramavtalet

Bemannia är leverantör inom yrkesområdena IT i flertalet regioner samt Ekonomi & Personal i samtliga regioner. För ramavtalsområdet gäller en kombination av fast rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Vid avrop som omfattar uppdrag upp till och med 500 timmar per yrkeskategori och region ska avrop ske genom rangordnat förfarande. Avrop för uppdrag som överstiger 500 timmar per yrkeskategori och region sker genom förnyad konkurrensutsättning. Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer.

Avropsförfrågningar och övriga frågor
gällande ramavtal hänvisas till Ramavtalsansvarig Pontus Meilink.

Konktaktuppgifter:
E-mail: avrop(a)bemannia.se
Telefon: 08-84 53 00

IT, avrop genom rangordning

Bemannia är leverantör inom regionerna:

1. Norrbottens och Västerbottens län
2. Västernorrlands län och Jämtlands län
3. Gävleborgs län och Dalarnas län
4. Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län
5. Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län
7. Västra Götalands län
8. Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län

statliga ramavtal inom ekonomi

IT, avrop genom förnyad konkurrensutsättning

Bemannia är leverantör inom regionerna:

1. Norrbottens och Västerbottens län
2. Västernorrlands län och Jämtlands län
3. Gävleborgs län och Dalarnas län
4. Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län
5. Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län
7. Västra Götalands län
8. Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län

ramavtal inom it

Ekonomi och personal, avrop genom rangordning

Bemannia är leverantör inom samtliga regioner och rangordnad leverantör nummer 1 i region 3,
Gävleborg län och Dalarnas län:

1. Norrbottens och Västerbottens län
2. Västernorrlands län och Jämtlands län
3. Gävleborgs län och Dalarnas län
4. Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län
5. Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län
6. Stockholms län och Gotlands län
7. Västra Götalands län
8. Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län
9. Skåne län och Hallands län

statligt ramavtal och avrop för ekonomi och personal

Ekonomi och personal, avrop genom förnyad konkurrensutsättning

Bemannia är leverantör inom samtliga regioner:

1. Norrbottens och Västerbottens län
2. Västernorrlands län och Jämtlands län
3. Gävleborgs län och Dalarnas län
4. Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län
5. Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län
6. Stockholms län och Gotlands län
7. Västra Götalands län
8. Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län
9. Skåne län och Hallands län

ramavtal för områden och alla regioner