Vårt miljö- och samhällsengagemang

Vårt arbete med miljöledningssystem har medfört att vi blivit certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015, ISO 18001:2007, ISO 9001 och är i processen att även bli certifierade enligt ISO 27001:2015.

Jag anser att alla bemanningsföretag ska ta sitt miljöansvar och delta aktivt i detta arbete. Att värna om miljön är ett måste för framtida generationer. Vi kommer att fortsätta vårt miljöarbete inom många områden i framtiden och välkomnar alla former av samarbeten som kan ge framtida generationer både god hälsa och en hållbar miljö.

Staffan Bruzelius

Koncernchef, Bemannia Group

Miljöcertifierade enligt ISO

Som specialist inom bemanning, personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad garanterar vi att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalitet och tidsplanering.

Vi förebygger miljöpåverkan och föroreningar samt följer tillämplig miljölagstiftning och andra krav genom miljömedvetenhet och att klimatkompensera energiförbrukning. Med hjälp av vårt ledningssystem åtar vi oss, VD och övriga medarbetare, att uppfylla miljökrav och att arbeta med ständiga förbättringar.

De tre certifikaten omfattar hela Bemannia koncernens verksamheter inom Personaluthyrning, Rekrytering, Personalentreprenader. Utöver ovanstående processer så omfattar certifikatet rutinerna för projektering, inköp, drift och underhåll samt utförda personaltjänster.

– Vi utför dagligen mängder av tjänster åt våra kunder, därför har det varit viktigt för oss på Bemannia att få ett erkännande, genom certifieringen, om att våra utvecklade rutiner och processer är säkerställda och som garanterar kundnöjdhet i varje delmoment av processerna.

– Dessa tre certifieringar gynnar såväl kunder som anställda inom koncernen, säger Koncernchef Staffan Bruzelius.

– Bemannia hade inga avvikelser vid certifieringen i något av de certifierade bolagen: Bemannia AB (publ), Bemannia Kontor AB samt Bemannia Executive AB och det gör mig stolt som företagsledare att se hur mina medarbetare har lagt sin själ i detta arbete – som nu lett fram till denna certifiering. Alla dessa ska ha en stor eloge för sitt idoga arbete.

Kvalitet, Kontinuitet, Flexibilitet och ständig Tillgänglighet är ledord i vår verksamhet.

Läs vår miljöpolicy här

 

csr: certifierade enligt iso 14001, 9001 och ohsas18001