Bemannia skriver avtal med Konkurrensverket

Konkurrensverket har genomfört en upphandling gällande personaluthyrningstjänster. Totalt inkom åtta stycken anbudsgivare men det var endast fem stycken som uppfyllde samtliga ställda ska-krav. Bemannia blev vinnare och tilldelades uppdraget.

Personaluthyrningstjänsterna avser administrativ personal så som receptionist, vaktmästare, assistenter och handläggare till Stockholm. Bemannia blev vald som enda leverantör i upphandlingen och kommer att leverera kompetent och ambitiös personal till Konkurrensverket.

Konkurrensverket är en upphandling och konkurrens myndighet under Näringsdepartementet. De arbetar med förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, internationellt arbete och samverkan inom dess områden.

– ”Att Bemannia vann denna upphandling är mycket positivt. Det är betydelsefullt att samarbeta med Konkurrensverket. Jag är säker på att det här samarbetet kommer bli långvarigt och värdefullt”, säger Staffan Bruzelius, Koncernchef.

Avtalet gäller i två år och kan förlängas med ytterligare ett år i taget i upp till två år. Den maximala avtalstiden kan därmed uppgå till fyra år.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post:

Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se  
Facebook: www.facebook.se/Bemannia 
Twitter: @bemannia

 

Om Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Sedan tidigare har Bemannia ramavtal med 34 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen och Akademikerna. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år.