Behöver du hyra in en socionom eller socialsekreterare?

Då kan du med förtroende vända dig till oss på Bemannia, vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med erfarenhet från branschen. Samtliga av våra konsulter är mycket erfarna och specialister på socialtjänst. Vi kan hjälpa till för längre eller kortare tid, t.ex. vid arbetstoppar, sjukskrivningar eller vakanser.

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
Kristina Irvebrant
Tel. 070 454 98 00
socionom@bemannia.se

Lisa Målberg
Tel. 070 855 77 00
socionom@bemannia.se

Information om socialsekreterare och socionomer

Nedan följer lite kort information om socialsekreterare och vad för typ av arbetsuppgifter yrket kan innebära.

 

Socialsekreterare har ofta utbildning som socionom

Socialsekreterare är ett yrke inom den kommunala sektorn. Flertalet socialsekreterare har idag en socionomexamen bestående av 210 högskolepoäng (3,5 år). Det är ett varierande arbete som kan innefatta olika typer av arbetsuppgifter där du möter personer i olika skeden av livet.

 

Vad kan en socialsekreterare arbeta med?

Som socialsekreterare kan du bland annat arbeta med familjer i behov av stöd, personer som har missbruksproblem eller som hamnat i en annan svår situation som kräver stöd. Ditt uppdrag är att ge personerna verktyg att kunna ta sig igenom och hantera den situation personen befinner sig i. Du måste därför ha kunskap om människor och beteendemönster samt förmågan att visa empati. Till stor del handlar arbetet med att utreda ett behov och fatta beslut om insatser i enlighet med socialtjänstlagen.

Ett område som du som socialsekreterare kan arbeta inom är missbruksvården. Det kan innebära att hjälpa en person med missbruksproblem att bli motiverad till ändring och att söka behandling för sitt problem. En socialsekreterare kan även arbeta som handläggare av försörjningsstöd. Tillsammans går man igenom den enskilda personens situation för att kunna undersöka hur behovet ser ut. Det kan till exempel handla om ekonomiskt stöd efter skilsmässa eller sjukdom som resulterat i längre arbetslöshet.
Som socialsekreterare kan du även arbeta med barn, ungdomar och familjer. Det kan innebära att arbeta med fall som handlar om att ge stöd till en hel familj, men även arbeta med att utreda huruvida ett barn far illa i hemmet och komma fram med förslag på insatser.

 

Våra lediga jobb för socionomer och socialsekreterare

Bland våra lediga jobb hittar du de jobb som är aktuella för dig som socialsekreterare och socionom.