Bemannia vinner Kungsbacka kommuns upphandling avseende bemanningstjänster

 

Av Kungsbacka kommuns tilldelningsbeslut har det framkommit att kommunen väljer att teckna avtal med Bemannia gällande leverans av bemanningstjänster inom kategorin Administration.

Med totalt tio inkomna anbud var det Bemannia som vann inom samtliga kategorier, Ekonomi, HR, Kommunikation samt Övriga kontorstjänster. Syftet är att tillgodose Kungsbacka kommuns behov av att komplettera kommunens anställda vid exempelvis arbetstoppar och vid personalfrånvaro.

Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia är mycket glad över detta tilldelningsbeslut:

Vi är många som arbetar hårt för att vi ska vinna upphandlingar och vi är alla väldigt glada och tacksamma för detta tilldelningsbeslut. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Kungsbacka Kommun och att få leverera kompetenta resurser, avslutar Staffan Bruzelius.

Avtalstiden är 24 månader med chans till förlängning om maximalt 24 månader fördelat på högst fyra tillfällen. Samarbetet är beräknat att starta 2014-02-01.

 

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post:

Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se  
Facebook: www.facebook.se/Bemannia 
Twitter: @bemannia

Om Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna samt SEKO. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år.