Bemanning

Våra medarbetare har utbildning och erfarenhet inom en mängd olika yrken. Gemensamt för dem är att de är väl rustade för att göra ett bra jobb hos dig, oavsett...Läs mer...

Rekrytering

Genom att låta oss sköta din rekrytering sparar du värdefull tid, och vet att rekryteringen sköts professionellt, helt enligt dina krav. Vi hjälper dig...Läs mer...

Personalentreprenad

Bemannia Personalentreprenad/Outsourcing hjälper företag som vill renodla och effektivisera sin verksamhet. Vi kan komplettera, stötta eller helt ta...
Läs mer...

Aktuellt

Bemannia är nu nummer ett (1) i rangordning för obehöriga lärare. Majoriteten av våra vikarier är lärarstudenter och vi lägger stor vikt vid person... Läs mer

Bemannia är din nya leverantör avseende vikariebemanning i Stockholm stad

Bemannia är nu nummer ett (1) i rangordning för obehöriga lärare. Majoriteten av våra vikarier är lärarstudenter och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Maila oss redan idag så att vi kan registrera Er som kunder.


 

Beställningar sker via telefon alternativt mail.

Direktnummer:
08-122 00 450

E-post:
vikarie@bemannia.se


Vi ser framemot ett gott samarbete denna och följande terminer.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket tecknar avtal med Bemannia

Trafikverket har genomfört en upphandling gällande personaluthyrning i storleksordningen 75 mkr/år. Bemannia blev rangordnad som nr 1 inom samtliga kategorier utom en mindre. Totalt lämnade ett 20 tal av branschens största företag sina anbud.

 Målet med upphandlingen var att teckna ramavtal med ett antal företag gällande personaluthyrning med kompetens inom följande områden:

Bemannia kammade hem upphandling avseende bemanningstjänster för Tanums, Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner

Med sex inkomna anbud avseende bemanningstjänster för 4 olika kommuner var det Bemannia som kammade hem förstaplatsen inom samtliga områden.

Tanums, Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner har tillsammans gått ihop för att upphandla bemanningstjänster inom socialområdet. Munkedals kommun var den kommunen som centralt genomförde upphandlingen. 

Tjänsterna som upphandlades var socialsekreterare inom BoU, försörjningsstöd, missbruk, ensamkommande flyktningbarn, Biståndshandläggare LSS samt chef och arbetsledare.

Bemannia vinner Kriminalvårdens upphandling

 Bemannia har under den senaste veckan tecknat avtal med Kriminalvården avseende rekryteringsstöd i Norrköping.

Upphandlingen fick in 9 inkomna anbud där Bemannia AB tilldelades uppdraget. Kriminalvårdens uppdrag innebär att ge konsultstöd vid rekryteringar, såväl hela rekryteringar som delar av dem till IT-avdelningen i Norrköping.

Avtal kommer att tecknas för perioden 2015-01-12 till och med 2017-01-11 med möjlighet till förlängning två gånger om med ett år i taget.

Bemannia tecknar avtal med Telge AB, Södertälje, Nykvarn och Salems kommun

Telge AB, Södertälje, Nykvarn och Salems kommun tecknar avtal med Bemannia avseende bemanningstjänster inom administration, ekonomi och HR.

Totalt inkom 16 anbud där Bemannia vann och tilldelades avtal inom tre områden, Administration, Ekonomi och HR. Telge Inköp AB är ett kommunägt upphandlingsbolag som ansvarar för samtliga upphandlingar inom Södertälje kommun och de kommunägda bolagen i Telge AB likväl som de administrerar Nykvarns och Salems kommuns upphandlingar.